แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อเวลา 10.19 น. ของวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีพิธีมุฑิตาสักการะที่พระครูโสภณสาครกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ เจ้าอาวาสวัดพันธุวงษ์ ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชให้ เป็นที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยพิธีนั้นได้มีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธี

โดยได้มีการสวดเจริญชัยมงคลคาถา และอ่านสารแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ โดยมีนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้อ่านสาร และเนื่องจากที่พระครูโสภณสาครกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมือง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเกาะไม่มีเจ้าคณะตำบล ในการนี้จึงได้มีการแต่งตั้ง พระครูสาครสิริวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศรีเมือง เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว