แขวงทางหลวงฯเตรียมขยายถนนสหกรณ์เต็มพิกัด

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ในเขตทางหลวงหมายเลข 3423  ตอน สมุทรสาคร-โคกขาม ระหว่าง กม. 0+200 – กม. 7+137  หรือถนนสายสหกรณ์ในส่วนที่เหลือ พร้อมด้วย ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรืองนายก อบต.โคกขาม และประชาชนเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการครั้งนี้

footer_master

สำหรับทางหลวงหมายเลข 3423 เป็นเส้นทางสายสำคัญในการเดินทางเชื่อมระหว่าง จังหวัดสมุทรสาคร กับเขตบางขุนเทียนของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งยังแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 ( ถนนพระราม 2 )ซึ่งมีปริมาณจราจรหนาแน่น ปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นถนน 4 ช่องจราจรแล้ว คงเหลือ ช่วง สมุทรสาคร–โคกขาม ที่ยังเป็น 2 ช่องจราจร ก่อให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด และปัญหาคอขวดจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โดยจะขยายถนนสหกรณ์ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ รวมระยะทางประมาณ 6.937กม. พร้อมไหล่ทางและทางเท้า  รวมทั้งงานติดตั้งระบบระบายน้ำ ทางเชื่อม งานวางท่อ และงานป้องกันการกัดเซาะ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่บริเวณเกาะกลาง งานขยายความกว้างสะพานเดิม  งานก่อสร้างจุดกลับรถ และงานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เครื่องหมายนำทางติดตั้งป้ายจราจร และงานตีเส้นจราจร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ ปี 2562 –ปี 2564 ในวงเงินก่อสร้างจำนวน 300 ล้านบาท

footer_master

footer_master

 

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว