แก้ไขปัญหาโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยแบบรีไซเคิล

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยแบบรีไซเคิล ของบริษัท วิธ  บีเอ็นไอ จำกัด พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

footer_master

สำหรับ บริษัท วิธ บีเอ็นไอ จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินของเทศบาลนครสมุทรสาคร ในการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยแบบรีไซเคิล แต่แล้วทางบริษัท วิธ  บีเอ็นไอ สร้างโรงงานกำจัดขยะรีไซเคิลไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยได้ตามสัญญา ทำให้เทศบาลนครสมุทรสาคร ต้องดำเนินการนำขยะมูลฝอยที่มีการจัดเก็บได้ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครประมาณวันละ 80 ตัน ไปส่งกำจัดขยะมูลฝอยของเอกชน ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2557 ถึงวันที่ 28 ก.พ.2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  48,075,943.63 บาท  พร้อมทั้งกรณีอื่นๆตามสัญญาอีกหลายข้อ รวมที่บริษัท วิธ บีเอ็นไอ จำกัด เป็นหนี้เทศบาลนครสมุทรสาคร รวมจำนวน 151,572,943.63 บาท

footer_master

ซึ่งขณะทางเทศบาลนครสมุทรสาคร ก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมทางบริษัท วิธฯถึงไม่รับขยะไปกำจัด และไม่ยอมเดินเครื่องเพื่อกำจัดขยะ อีกทั้งได้มีการเจรจาเรื่องการชำระหนี้กับทางบริษัท วิธ บีเอ็นไอ หลายครั้งแล้ว เพราะไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ แต่ทางบริษัทฯก็ได้บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด  และในที่ประชุมก็ได้มีการสรุปว่า จะส่งหนังสือถึงบริษัท วิธ บีเอ็นไอ จำกัด อีกครั้ง เพื่อทำการเจรจาฉันมิตร หรือเป็นการเจรจาครั้งสุดท้าย ไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2562 เพื่อหาทางออกถ้าหากบริษัทฯไม่ยอมมาตามวันเวลาที่นัดเจรจา ก็อาจจะต้องยกเลิกสัญญา และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว