แก้ไขปัญหาขยะ

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s-นายกลงแก้ปัญหาขยะ-01

ตามที่ทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกได้รับการร้องเรียนว่ามีชาวบ้านทิ้งขยะทุกชนิดลงในคลอง ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ น้ำเน่าเสียในคลองโกรกกรากใน ดังนั้นทางด้านนายเรียน หงส์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมกับเร่งดำเนินการแก้ไขทันที เบื้องต้นพบว่าสาเหตุหลักมาจากเกิดการสไลด์ตัวของหน้าดินมาปิดทับทางน้ำจนทำให้คลองดังกล่าวตื้นเขิน อีกทั้งน้ำในคลองไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติ จึงเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยทางด้านนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกกล่าวว่าปัญหาเรื่องคลองนั้นทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกได้มีการขุดลอกอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็พบว่ายังมีการแอบทิ้งขยะลงมาในคลองอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่ามีวัชพืชขึ้นอยู่ในบางจุด ซึ่งครั้งนี้ทางเทศบาลฯได้ใช้รถแม็คโครมาตักขึ้นเพื่อเปิดทางน้ำ และขอความร่วมมือบ้านเรือนและชุมชนที่อยู่ริมคลองสายนี้ อย่าทิ้งเศษขยะและสิ่งอื่นๆลงไปในคลองเพื่อเป็นการรักษาแม่น้ำลำคลองและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดสืบไป

s-นายกลงแก้ปัญหาขยะ-02

s-นายกลงแก้ปัญหาขยะ-03

s-นายกลงแก้ปัญหาขยะ-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว