แก้ปัญหาเด็กอ้วน

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

tp-แก้ปัญหาเด็กอ้วน-01

โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน โดยโรงพยาบาลสมุทรสาครและเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส โดยมี นายแพทย์เอกพร พรรณเชษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นประธานในการเปิดงาน ร่วมด้วยเทศบาลนครสมุทรสาคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    เด็กนักเรียนแกนนำและครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 180 คน

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นมาเนื่องจากในปัจจุบันโรคอ้วนกำลังเป็นปัญหาที่พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน ที่จะพบอัตราอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และร้อยละ75ของเด็กวัยเรียนจะเติบโตขึ้นเป็นคนอ้วนในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งผลกระทบของคนอ้วน ก็คือ โรคต่างๆที่จะตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจ

สำหรับสิ่งที่ทำให้เด็กเป็นเด็กอ้วน ก็มาจากหลายสาเหตุ เช่น อาหารตามร้านค้าที่มักล่อตาล่อใจด้วยของหวาน เครื่องดื่มต่างๆ ที่เน้นความหวาน ความมัน อาหารฟาสท์ฟู้ด และการไม่ชอบออกกำลังกาย จึงทำให้เด็กกลายเป็นเด็กอ้วนได้ง่าย

ทางงานอนามัยโรงเรียน กลุ่มงานเวชกรรมโรงพยาบาลสมุทรสาคร และภาคีเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร จึงอยากที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มต้นจะต้องจัดอบรมครูแกนนำ และเด็กนักเรียนแกนนำ ให้มีความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมการกิน เลือกกินให้ถูกต้อง สร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย และใครที่เข้าสู่โรคอ้วนแล้ว ก็ต้องรู้จัดลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี และในวันนี้ก็มีทีมวิทยากรที่มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการให้รู้สึกสนุกกับการออกกำลังกายมากขึ้น

                                                

 

tp-แก้ปัญหาเด็กอ้วน-02 tp-แก้ปัญหาเด็กอ้วน-03 tp-แก้ปัญหาเด็กอ้วน-04 tp-แก้ปัญหาเด็กอ้วน-05

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว