แก้ปัญหาน้ำท่วมอ้อมน้อย

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ,นายอภิชาติ โพธิ์ถนอม สมาชิก อบจ. ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลนครอ้อมน้อย และตัวแทนจากแขวงการทางสมุทรสาคร เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนเศรษฐกิจ 1 ในพื้นที่อ้อมน้อย ก็คือบริเวณหน้าโรงงานแปซิฟิก ถึง คลังทอง ที่มักจะมีปัญหาน้ำท่วมขังทุกครั้งที่มีฝนตกลงมา และจะระบายออกได้ค่อนข้างช้า สร้างความเดือดร้อนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย ซึ่งการแก้ปัญหาในครั้งนี้ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ได้ให้มีการสำรวจคลองอ้อมน้อย คลองวายหลักในการรับน้ำ ว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ จากการสำรวจพบว่าไม่มีสิ่งกีดขวาง แต่จะมีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยในบางจุดเท่านั้น จึงต้องย้อนกลับมาดูบริเวณที่ท่วมว่ามีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคทำให้น้ำระบายไปไม่ได้  สิ่งหนึ่งที่ได้มีการเสนอขึ้นมาก็คือเรื่องของแนวท่อที่ฝังอยู่ในถนน ว่าแนวท่อที่ทำนั้นระดับมันใช้ได้หรือไม่ หรือระดับมันทรุดต่ำลงไปน้ำจึงไหลไปไม่ได้ เพราะหากระดับท่อวางไว้ดีน้ำก็น่าจะไหลได้ แต่ถ้าหากระดับท่อต่ำ การระบายน้ำก็อาจต้องวางเครื่องสูบน้ำเพื่อดึงน้ำข้ามมาลงคลอง แต่ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรสาคร อยากให้มีการแก้ไขที่ต้นเหตุ คืออยากให้สำรวจแนวท่อเสียก่อน ถ้าปรับปรุงได้ก็อยากให้ทำ ซึ่งเรื่องนี้ทางแขวงการทางสมุทรสาครก็บอกว่า อาจจะต้องมีการสำรวจกันอีกครั้ง เพราะระยะเวลาที่วางท่อก็นานมาแล้วอาจทำให้บริเวณนี้ทรุดตัวลงไปบ้าง ซึ่งในสัปดาห์นั้น ทางผู้เข้าร่วมประชุมก็จะนัดหมายกันเพื่อสำรวจดูทุกจุดอีกครั้ง เพื่อหาต้นเหตุของปัญหาและจะได้แก้ไขให้ตรงจุด

 

tp-ปลัดแต2 tp-ปลัดแต3 tp-ปลัดแต4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว