เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานวันที่ 30 พ.ย.เป็นวันสุดท้าย

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - กาชาด1

หลังจากที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ประกาศเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานประจำภายในเหล่ากาชาดจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  เป็นต้นมา  และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครแล้ว แต่ก็ยังไม่มีคนพิการเข้ามาสมัครงานแต่อย่างใด  โดยเป็นการรับสมัครตามโครงการจ้างเหมาบริการของสมาคมธนาคารไทย อัตราจ้างเหมา  9,125 ต่อเดือน ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561   ซึ่งลักษณะงานนั้น จะปฏิบัติเกี่ยวกับงานสำนักงาน  งานธุรการ  งานประชาสัมพันธ์  งานเอกสารการประชุม  เอกสารการเงิน  งบประมาณและพัสดุ  และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

fm - กาชาด2

ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป  คนพิการทุกประเภทสามารถสมัครได้   หากสนใจให้มาสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครในเวลาราชการ  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป , สำเนาหลักฐานการศึกษา 4 ฉบับ , สำเนาสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ 4 ฉบับ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   4 ฉบับ , สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ  และสำเนาหลักฐานอื่นๆในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน  หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่  034 – 426803

fm - กาชาด3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว