เสริมศักยภาพความมั่นคง

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

 

โครงการเสริมศักยภาพ1

ที่วัดยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง โดยมีนายกิตติ จาวรุ่งฤทธิ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร และนายนิติพัฒน์ ชูกล้ากสิกรณ์ พนักงานสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้

ในโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมที่ 2 .ซึ่งเป็นการให้ความรู้นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการจัดตั้งอาสาสมัครประชาธิปไตย ที่จะไปอบรมให้ความรู้นโยบาย ของคสช. ถึงแนวคิดทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คุณธรรม ศีลธรรม ให้กับประชาชนคนอื่นๆ  เพื่อเป็นการเติมความรู้ และศักยภาพ ให้สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบายของ คสช.ได้อย่างถูกต้อง

โครงการเสริมศักยภาพ3 โครงการเสริมศักยภาพ5

   เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว