เวทีสร้างการเรียนรู้

AD WEBSITE CABLE TV

 

vk เวที 1

ที่วัดคลองตัน  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว  จัดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  โดยมีนายวิโรจน์  ชะริทอง  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการบรรยาย  พร้อมทั้งมีเกษตรกรในพื้นตำบลคลองตันและตำบลเกษตรพัฒนาเข้าร่วม

vk เวที 2

จากการจัดเวทีพบว่าในพื้นที่ทั้งตำบลคลองตันและตำบลเกษตรพัฒนา  ยังมีพื้นที่บางส่วนไม่ได้เข้าร่วมการกำจัดแบบผสมผสานแบบธรรมชาติ  และมีพื้นที่รกร้าง คือ เป็นพื้นที่สวนมะพร้าว  แต่ถูกขายต่อ  เจ้าของปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ  จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนหัวดำมะพร้าวที่ต้องช่วยกันกำจัด

vk เวที 3

ส่วนต้นมะพร้าวที่สูง  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกษตรกรหลายคนสงสัยว่าจะกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวที่ต้นนั้นอย่างไร  เพราะหลายคนเลือกวิธีการฉีดพ่นสารเคมีซึ่งเข้าถึงได้ยากหากต้นสูง  วิธีการที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุด คือ การปล่อยแตนเบียน  โดยการเข้าร่วมกลุ่มในตำบล  เพราะการปล่อยแตนเบียนจะเข้าถึงได้ทั้งหมด  และยังเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน  และปลอดภัยทั้งต่อผลผลิตและตัวเกษตรกรเองด้วย  โดยเวทีนี้จะสัญจรไปในทั้ง 3 อำเภอ  ไปทุกตำบล  โดยเฉพาะอำเภอบ้านแพ้วที่เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมเป็นจำนวนมาก

vk เวที 4

                                                                               ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว