เวทีรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านโรงไฟฟ้าขยะ หมู่3 บางโทรัด

 

AD WEB NET 2

tp-รับฟังความเห็น1

เวทีรับฟังความคิดเห็นโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้าสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่วัดคลองซื่อ  ตำบลบางโทรัด โดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จำกัด บริษัท สมุทรสาคร คลีน เอนเนอร์จี จำกัด  ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  และเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 16  และอีกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเวทีในการรับฟังความคิดเห็น โดยมีชาวบ้านจากตำบลบางโทรัด กว่า 300 คน ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่คัดค้านเข้าร่วมรับฟัง

ซึ่งตลอดเวลาที่ได้มีการชี้แจงถึงกระบวนการขั้นตอนการทำงานของโรงงานอยู่นั้น ด้านหลัง ก็ได้มีกลุ่มชาวบ้านฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย  ถือป้ายคัดค้านชูขึ้นอยู่ตลอด แต่ไม่ได้มีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นแต่อย่างใด  ซึ่งฝ่ายคัดค้านให้เหตุผลว่าการประกอบกิจการนี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสุขภาพ อยากให้หาที่อื่นที่ห่างไกลชุมชนเป็นทำเลที่สร้างน่าจะเหมาะกว่า

ส่วนชาวบ้านฝั่งที่เห็นด้วยที่เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ ให้เหตุผลว่า โครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า เพราะทุกวันนี้ขยะก็เป็นปัญหาอันดับต้นๆของจังหวัดและของประเทศ การที่มีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ ก็น่าจะช่วยลดปัญหาจากขยะลงไปได้เยอะ ส่วนข้อกังวลในเรื่องมลพิษนั้น ชาวบ้านกลุ่มนี้มองว่า โรงงานน่าจะมีระบบที่จะจัดการไม่ไห้มีปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้น  การมีโรงงานรับขยะ น่าจะเป็นผลดีมากกว่า เพราะขยะตามบ้านเรือนจะได้มีที่ทิ้งอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ต้องทิ้งเกลื่อนแบบไม่เป็นที่

ส่วนหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นตัวแทนมาชี้แจง ได้มีการชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ อย่างเช่นเรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง ทางท้องถิ่นก็ต้องออกใบอนุญาตให้ เนื่องจากทางบริษัทได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ส่วนเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการหรือ ใบ รง4. ทางตัวแทนสำนักงานอุตสาหกรรมชี้แจงว่า เบื้องต้น ทางบริษัทชี้แจงว่าขออนุญาตคัดแยกขยะชุมชนซึ่งไม่จำเป็นต้องขอใบ รง.4 ทางบริษัทจึงดำเนินการนำขยะเข้ามาคัดแยก แต่เมื่อไปตรวจ พบว่ามีเครื่องจักรหนึ่งตัวที่เป็นเครื่องเป่าขยะให้แห้งที่เข้าข่ายต้องขอใบ รง.4 ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจึงสั่งหยุดชั่วคราว และดำเนินการขออนุญาตก่อน ซึ่งก็ตรงกันกับที่ทางตัวแทนบริษัทได้ชี้แจง ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอ ใบ รง.4 หากได้มาแล้ว ก็จะดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับทางท้องถิ่นต่อไป  หลังจากนั้นจึงเปิดให้ชาวบ้านได้ซักถามข้อสงสัย และยื่นหนังสือต่างๆให้กับภาครัฐไว้พิจารณา และแยกย้ายกันกลับ

 

 

tp-รับฟังความเห็น2 tp-รับฟังความเห็น3

 

ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี