เวทีความรู้โรงไฟฟ้าขยะ

AD WEBSITE CABLE TV

vk ขยะ 1

เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  แกนนำฝ่ายคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ  ได้จัดเวทีความรู้เพื่อประชาชน  เพื่อทำความเข้าใจเรื่องขยะ  และโรงไฟฟ้าขยะ  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และชาวบ้านหมู่ที่ 3 เข้าร่วม

vk ขยะ 2

การเปิดเวทีในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องขยะ  และโรงไฟฟ้าขยะ   โดยในการคัดค้านจะต้องพูดคุยกันแบบมีเหตุมีผล  ดังนั้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่คัดค้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวบ้านต้องรู้  และในครั้งนี้ได้ร่วมกับแกนนำจากเครือข่ายผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะจากตำบลเชียงรากใหญ่  อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  มาร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลถึงประสบการณ์ที่ผ่านมากับชาวบ้าน  ในฐานะเป็นกลุ่มที่กำลังต่อสู้คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะอยู่เช่นกัน  นอกจากนี้ยังมีคณะวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อม  และผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ  ความรู้เรื่องกฎหมายสิทธิชุมชน  ความรู้เรื่องข้อกฎหมายใบอนุญาตและเงื่อนไขต่างๆ  เพื่อการเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการมีส่วนร่วม  และรับฟังประสบการณ์จากการลงพื้นที่โรงไฟฟ้าขยะที่หาดใหญ่และภูเก็ตด้วย  ซึ่งทางกลุ่มก็จะได้รวบรวมข้อมูลความรู้ที่ได้รับ  เพื่อหารือกันก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ที่วัดคลองซื่อในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้ต่อไป

vk ขยะ 3

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว