เลือกตั้งประธานฯศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่ 10 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ที่เดิม โดยได้มีการเชิญตัวแทนจาก 3 โรงพยาบาลมาร่วมปรึกษาหารือ ว่าจะมีการบริการด้านใดบ้าง เบื้องต้นก็ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นการตรวจหัวใจ ข้อเข่าเสื่อม และตรวจตา รวมทั้งรับบริจาคโลหิต ส่วนรายละเอียดแบบครบถ้วนจะมีการประชุมอีกครั้งในเดือนหน้า

จากนั้นจึงเป็นการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครคนใหม่ เนื่องจากประธานคนเก่าคือนายกมล ไกรวัตนุสสร์ ได้หมดวาระลง สำหรับการเลือกประธานฯนั้นได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอรายชื่อขึ้น โดยมีผู้ถูกเสนอรายชื่อ 5 คน คือ นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์,นายกำจร มงคลตรีลักษณ์, นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ,นายธีระวัฒน์ เจริญสุขโสภณ และ          นายสันตพงศ์  มิมิตรปัญญา จากนั้นจึงให้ลงคะแนนลับ และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือ     นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ซึ่งก็ได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองคนปัจจุบัน สมัยการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2561-2563    

tp-เจ้าพ่อ2 tp-เจ้าพ่อ3 tp-เจ้าพ่อ4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว