เร่งแก้ปัญหาแรงงาน

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-จัดระเบียบ1

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการ ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสรณ์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายจากส่วนกลาง และแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย

tp-จัดระเบียบ2

ประเด็นสำคัญคือ เรื่องที่จะมีการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะกิจที่จะเปิดในวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม งานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมให้ดี ให้ตรวจสอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ว่าเพียงพอหรือไม่ หากขาดให้รีบแจ้งเพื่อได้หาเจ้าหน้าที่เสริม เรื่องประชาสัมพันธ์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องรีบทำเพื่อกระจายข่าวสารไปให้ถึงนายจ้างให้ครบ อยากให้ติดป้ายในหลายๆจุดและออกสื่อหลายๆสื่อ ซึ่งหากนายจ้างมีความเข้าใจก็จะทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น

tp-จัดระเบียบ3

ผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นย้ำว่า เรื่องแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะสมุทรสาครถือเป็นเป้าที่ถูกจับตา หากมีอะไรผิดพลาดไป นั่นหมายถึงทุกภาคส่วนจะได้รับผลกระทบไปตามๆกัน ซึ่งในช่วงที่เปิดให้รับแจ้งแรงงานก็อยากให้นายจ้างให้ความร่วมมือให้ครบถ้วน เพื่อให้หลังวันที่ 31 ธันวาคา 2560 หรือพ้นช่วงระยะเวลาผ่อนผัน สมุทรสาครจะต้องไม่มีแรงงานที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเมื่อเข้าสู่วันที่ 1 มกราคม 2560 อีกฝ่ายที่จะมีบทบาทสำคัญก็คือหน่วยงานที่จะออกตรวจตราตามสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ทหาร ที่ต้องเข้ามาบูรณาการทำงานร่วมกัน

 

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว