เร่งระบายน้ำ

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-ประตูน้ำ1

นี่เป็นภาพบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ที่ตอนนี้กำลังเร่งระบายน้ำในคลองลงสู่แม่น้ำท่าจีน โดยเมื่อช่วงเช้าในตอนที่น้ำทะเลหนุนได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 9 ตัว เนื่องจากปริมาณในคลองมีปริมาณมาก พอถึงช่วงที่น้ำทะเลลงก็ใช้วิธีเปิดประตูระบายน้ำ

โดยทางนายคำนึง  ชูชาติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ บอกว่า ในช่วงนี้การระบายน้ำไม่มีปัญหา น้ำทะเลยังไม่หนุนสูง การพร่องน้ำในคลองสามารถทำได้ตรงตามแผนที่วางไว้ และน้ำในคลองก็ไม่ส่งผลต่อการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ แต่ปัญหาที่หลายหลังคาเรือนประสบอยู่ตอนนี้ที่มีน้ำเอ่อท่วมบ้านนั้น ไม่ได้เป็นเพราะน้ำจากคลอง แต่เป็นเพราะปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประสานให้ประตูระบายน้ำตามที่ต่างๆช่วยสูบออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับน้ำลง ส่วนสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่มีปัญหาคือเรื่องปริมาณฝนที่ต้องดูกันแบบวันต่อวัน ส่วนน้ำในคลองยังพอรับมือได้

 

tp-ประตูน้ำ2 tp-ประตูน้ำ3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว