เรือ ต.994 จากกองทัพเรือ เดินทางถึงมหาชัยแล้ว พร้อมเปิดต้อนรับเด็กๆขึ้นเรือ

WEB-02

FT เรือ1

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ทางสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมเรืออวนลากสมุทรสาคร โดยนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ได้ประสานไปยังทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อขอสนับสนุนเรือตรวจการณ์ ต.994 ให้มาจอดที่ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีที่เด็กๆจะได้มีโอกาสได้ขึ้นเรือตรวจการณ์แบบใกล้ชิด

FT เรือ4

เรือเอกจิตบุญ บุญลอย ผู้บังคับการเรือ ต.994  เปิดเผยว่า สำหรับเรือตรวจการณ์ ต.994 ลำนี้ มีหน้าที่ลาดตระเวน การคุ้มครองรักษาอธิปไตย ป้องกันการแทรกซึม คุ้มครองเรือประมง ตลอดจนผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์  และเรือ ต.994 ได้ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 8 ปีแล้ว และสำหรับในวันพรุ่งนี้ เรือ ต.994 ก็จะเปิดให้เด็กได้ขึ้นเยี่ยมชมเรือตั้งแต่เวลา 09.00  – 15.00 น. ซึ่งจะเปิดให้เด็กๆได้ชมปืนหัวเรือ สะพานเดินเรือ และให้น้องๆได้นั่งเก้าอี้จริงในห้องสั่งการควบคุมเรือ โดยแบ่งเป็นรอบๆ และจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

FT เรือ3

FT เรือ2

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว