เรือประมงจำลอง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

เรือลำลอง

เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เป็นพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำท่าจีนและเป็นพื้นที่ปากอ่าวไทย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพการทำประมง แต่หัวใจที่สำคัญของการทำประมงก็คือเรือประมง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรือไม้ ดังนั้นจึงมีกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะนำอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตมาพัฒนารูปแบบ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประดิษฐ์เรือจำลอง ให้เป็นของที่ระลึก เป็นสินค้าของชุมชนที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต การประกอบอาชีพของคนในชุมชน นายชัชวาล ชาวสมุทร อายุ 51 ปี ประธานกลุ่มแหล่งเรียนรู้เรือประมงจำลองบางหญ้าแพรก กล่าวว่า เมื่อก่อนตนทำอาชีพประมงและช่วงหลังเศรษฐกิจไม่ดีจึงทำให้ต้องขายเรือไป โดยตนเคยเห็นปราชญ์ในชุมชนประดิษฐ์เรือจำลองเป็นของเล่นให้เด็กๆจึงมีแนวคิดทำเรือประมงจำลองขึ้นมาพร้อมได้นำอุปกรณ์เช่นไม้สัก เครื่องมือช่างทั่วไป กาวและสี มาประกอบเป็นเรือประมงจำลองปรากฏว่ามีคนสนใจจึงได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาประมาณ7คนและทำเป็นอาชีพเสริมพร้อมตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในเขตตำบลบางหญ้าแพรกในการต่อเรือประมง โดยเรือที่ทำส่วนมากมี3-4แบบเป็นเรือประมงอวนลาก,ประมงอวนล้อมจับและเรือท้องถิ่นหรือเรือใบตอง ซึ่งในแต่ละลำจะใช้เวลาในการทำประมาณ10วันและจะจำหน่ายในราคาตกประมาณลำละ3,500-4,000บาท ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้ความสนใจอย่างมาก นอกจากนั้นตนยังได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปอีก สำหรับบุคลที่สนใจสามารถมาชมเรือจำลองของกลุ่มได้ที่แหล่งเรียนรู้เรือประมงจำลองบางหญ้าแพรก เลขที่ 44/4 ม.5 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 095-7405173 ส่วนทางด้านนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่าทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกได้มีการสนับสนุนการทำเรือประมงจำลองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนและเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป

 

เรือลำลอง1 เรือลำลอง2

สุเมธ ภาพ/ข่าว