เรือขนาดเล็กขอรัฐช่วยเหลือ

tp-ประมงพื้นบ้านวอนรัฐช่วยเหลือ

กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรืออวนรุนขนาดเล็ก ไม่เกิน 10 ตันกรอส ออกมาขอความเห็นใจจากหน่วยงานภาครัฐ เพราะตั้งแต่ที่โดนคำสั่ง คสช.ให้หยุดดำเนินกิจการตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงตอนนี้ ก็ยังไม่มีมาตรการใดๆเข้ามาช่วยเหลือเหมือนกับเรือขนาดอื่นๆที่พอจะเห็นความหวังมาบ้างแล้ว  ตัวแทนเรืออวนรุนขนาดเล็กบอกว่า ตอนนี้ทางภาครัฐสั่งให้หยุดการจับสัตว์ทุกชนิด ให้ทำได้เพียงแต่การรุนเคยเท่านั้น และในปีหนึ่งๆนั้น จะมีฤดูที่หาเคยได้ก็ประมาณ2-3เดือน และก็ไม่มีความแน่นอนว่าจะหาได้มากน้อยแค่ไหน  แน่นอนว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อการประทังชีวิตทั้งปี ไม่เหมือนกับก่อนที่จะโดนสั่งหยุดที่ยังออกเรือไปหากุ้งหอยปูปลาได้ตลอดเวลา แต่ก็ไม่ได้ออกไปไกลเกิน 3000 เมตร เพราะศักยภาพเรือออกไปไกลไม่ได้อยู่แล้ว และตอนนี้ทำได้เพียงหาเคยใกล้ๆ ฝั่ง ก็ย่อมทำให้ขาดรายได้ไปหลายทาง บางคนถึงกับต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นเช่นค้าขาย แต่ก็สู้ออกทะเลไม่ได้ ส่วนเรือที่ยังยืนยันจะทำประมงต่อ ภาครัฐบอกว่าต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือ หลายลำปรับไปทำอวนลอยซึ่งต้องลงทุนประมาณ 6 หมื่นบาท แต่ผลออกมาไม่เป็นดั่งที่ตั้งใจ กลับขาดทุน  เพราะประสบการณ์ไม่มี และทำอวนลอยต้องใช้แรงงานลงเรือประมาณ 4 คน จึงต้องไปจ้างคนอื่นอีก เสียเงินมากขึ้น ไม่เหมือนอวนรุนที่ออกไปคนเดียวก็ทำได้ ด้วยปัญหาแบบนี้จึงทำให้กลุ่มเรืออวนรุนขนาดเล็กที่ไม่เกิน 10 ตันกรอส ต้องออกมาขอความวิงวอนจากรัฐบาล