เรือกาชาดลงเยี่ยมผู้สูงอายุ

AD WEB NET 2

 

tp-กาชาด1

 

นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครและคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร ผู้รับผิดชอบงานด้านเรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และเทศบาลตำบลท่าจีน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุจำนวน 30 ราย ที่อยู่ในโครงการเรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจุดที่เข้าเยี่ยมนั้นเป็นพื้นที่นำร่องเมื่อครั้งที่เรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้ออกให้บริการครั้งแรกในปี 2559 เป็นชุมชนบริเวณด้านหลังวัดหลังศาลประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีผู้สูงอายุผู้ยากไร้และเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในโครงการประมาณ 7 คน โดยได้มีการจัดมอบข้าวสารอาหารแห้ง และนมกล่อง เพื่อผู้สูงอายุไว้ให้รับประทาน

การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในโครงการเรือกาชาดนี้ นอกจากจะเป็นการติดตามสภาพความเป็นอยู่และการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเพื่อเป็นการรับทราบปัญหาและความต้องการเพิ่มเติม ที่ทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จะสามารถนำมาเติมเต็มให้ได้ เช่น เรื่องของการให้บริการทางการแพทย์ การช่วยเหลือเบื้องต้น และการสนับสนุนอุปกรณ์ทางด้านการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการดำเนินงานในด้านสาธารณกุศลเนื่องในวันกาชาดสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี

 

สำหรับกิจการกาชาดในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นจากการจัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดง” ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2457 แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาดไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ได้ให้การรับรองสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 และสันนิบาตสภากาชาดได้รับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2464 ในประเทศไทยได้ก่อตั้งสภากาชาดเพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บ ในกรณีพิพาท ร.ศ. 112 เมื่อเหตุการณ์สงบทางราชการให้ทำเป็นองค์การสาธารณกุศลเพื่อทำประโยชน์และบรรเทาทุกข์ภัยของประชาชนต่อไป

 

tp-กาชาด2 tp-กาชาด3

       เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว