เริ่มทุบสะพานแล้ว

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เรื่องการทุบสะพานข้ามทางรถไฟ คอกกระบือ บนถนนพระราม2 ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ก็นับเป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่จะเกิดขึ้นบนถนนพระรามสองที่ตอนนี้เริ่มดำเนินการทุบมาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว ซึ่งการทุบจะเริ่มจากช่วงกลางสะพานก่อน โดยต้องใช้เครื่องจักรขุดผิวยางและปูนออก จากนั้นจึงจะสามารถยกพื้นคานที่รองรับด้านล่างลงไปทุบได้ การทุบนั้นต้องใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จากที่เคยประเมินว่าจะใช้เวลาเพียงเดือนเดียวโดยเวลาที่เพิ่มมานั้นมาจากสภาพชั้นปูนมีความหนาและแข็งมาก การขุดเจาะทำได้ค่อนข้างลำบาก และต้องระวังไม่ให้เศษวัสดุตกลงไปโดนทางรถไฟด้านล่างด้วย ส่วนเสาสะพานก็ต้องใช้วิธีตัดออกทีละท่อน

สำหรับการเดินรถนั้นเบื้องต้นมีการทำทางเบี่ยงพร้อมกับติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบอกทาง แต่หากเลี่ยงเส้นทางนี้ได้จะดีที่สุด เพื่อให้ปริมาณรถผ่านจุดนี้น้อยที่สุด เพราะปริมาณรถที่ผ่านเส้นทางก็นับเป็นอุปสรรคสำหรับการทำงานด้วย ซึ่งการทุบสะพานนั้น เพื่อรองรับการขยายถนนพระรามสองที่ขยายให้กว้างขึ้นตามโครงการเดียวกันนี้ เดิมเป็นสะพานที่มี 3 ช่องจราจรก็จะกลายเป็น 4 ช่องจราจร และก็ยกให้สูงขึ้นเท่ากับสะพานอีกฝั่งหนึ่งด้วย

 

 

tp-ทุบสะพาน2 tp-ทุบสะพาน3 tp-ทุบสะพาน4

เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว