เริ่มก่อสร้างลานวัฒนธรรม

tp-ทุบเขื่อน1

สำหรับการปรับปรุงลานวัฒนธรรม บริเวณสนามเทนนิสเก่า ตอนนี้ก็กำลังจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นแล้ว  ซึ่งการทำงานก็เดินไปตามระเบียบและขั้นตอน หลังจากที่ได้ออกแบบแล้ว ก็ได้รับการอนุมัติจากกรมศิลปากรให้ใช้แบบและใช้พื้นที่ได้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559  และหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และก็ได้บริษัทผู้รับเหมามาเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่

ผ่านมา และได้มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559  ซึ่งตอนนี้แผนการดำเนินงานขั้นแรกก็ได้เกิดขึ้นแล้ว โดยผู้รับจ้างที่รับผิดชอบในเรื่องการรื้อพื้นปูนก็ได้เร่งรื้อพื้นออก เพื่อที่จะทำพื้นใหม่ตามแบบที่ออกมา โดยตอนนี้จะทำในฝั่งที่ติดกับป้อมวิเชียรโชฎกที่ติดกับริมน้ำก่อน และเมื่อฝั่งนี้เสร็จก็จะทำในพื้นที่ส่วนถัดไป  จึงทำให้ตอนนี้ไม่สามารถนำรถเข้าไปจอดในบริเวณดังกล่าวได้ เพราะเป็นพื้นที่กำลังก่อสร้าง  ส่วนตัวโครงการทั้งหมดจะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 240 วัน  เริ่มนับสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา

สำหรับงบประมาณนั้นได้รับการอนุมัติมาทั้งสิ้น 12 ล้าน 9 หมื่น 9 พันบาท และจากการประกวดราคา ก็ได้ราคาในการดำเนินการอยู่ที่ 11 ล้าน 2 แสนบาท ส่วนต่างที่เหลือก็ต้องทำเรื่องคืนจังหวัดและทางจังหวัดจะส่งคืนให้กับเจ้าของงบประมาณต่อไป

 

tp-ทุบเขื่อน2 tp-ทุบเขื่อน3

เอเซีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว