เยี่ยมเยียนบ้านผู้ยากไร้

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ตามโครงการเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 109 ม.4  ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พร้อมมอบอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านมูลค่าประมาณ20,000บาท ให้แก่นายเพี้ยน ไม้เกตุ อายุ 79 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยทางด้านนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกกล่าวว่า เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและได้รับการดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวไทยให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น นอกจากนี้อาจจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าต่อไป

footer_master

footer_master

สุเมธ/ภาพ/ข่าว