เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียง

WEB-02

ผู้สูงอายุ1

เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ทีมหมอครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพ แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข นักโภชนาการ ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้พิการติดเตียงในพื้นที่เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยจะออกเยี่ยมทุกวันพุธของสัปดาห์  เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม รวมถึงให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการให้สามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์อย่างสูงสุด  ซึ่งครั้งนี้ได้ไปกันที่ชุมชนนรสิงห์, ชุมชนนรราชอุทิศ, ชุมชนท้ายตลาด และชุมชนเศรษฐกิจ 1 โดยได้เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ราย

ผู้สูงอายุ2

ทั้งนี้ได้มีการมอบของ เช่น แพมเพิส, ผ้ารองให้กับผู้ป่วยติดเตียง, คุณช้างจับมือ เพื่อช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยที่มีอาการมือเกร็ง, การตรวจสุขภาพ มีการตรวจเช็คว่ามีการทานยาถูกต้องหรือไม่ แต่ละบ้านมีวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงกันอย่างไร และอาจมีการแนะนำวิธีการดูแลเพิ่มเติม พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลผู้ป่วยอีกด้วย

ผู้สูงอายุ3

สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร จะมี Caregiver ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้ว โดยผู้ป่วยติดเตียง 1 คน จะมี Caregiver จำนวน 2 คนเป็นผู้ดูแล ซึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ Caregiver จะต้องมาดูแล 1 ครั้ง เช่น การเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเพื่อตรวจหาเบาหวาน, วัดความดัน และถ้าหากเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ก็จะมีการกายภาพบำบัด ซึ่ง Caregiver ส่วนใหญ่จะแนะนำผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงภายในบ้านจะไม่ลงมือทำเองทั้งหมด แต่ถ้าหากบ้านไหนไม่มีคนดูแล Caregiver ก็จะเป็นผู้ดูแลให้ ที่สำคัญ Caregiver  จะเป็นผู้ที่คอยพูดคุยให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป และสำหรับแผนในการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงครั้งต่อไป จะมีขึ้นในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายนนี้ จำนวน 10 ราย ที่ชุมชนโกรกกราก

ผู้สูงอายุ4

ผู้สูงอายุ5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว