เยี่ยมผู้ยากไร้

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

s - เยี่ยมผู้ป่วย-01

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครผู้แทนส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลนาดี ลงพื้นที่ ม.5 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร ไปเยี่ยมนายอำนวย อาจธัญกรณ์ อายุ 68 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองแตก  นอนติดเตียง โดยได้มีการมอบข้าวสารอาหารแห้งพร้อมเงินสด จำนวน 2,000 บาท นอกจากนี้ทางด้านทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองและเทศบาลตำบลนาดีจะร่วมกับทางจิตอาสามาร่วมในการซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับทางบ้านนายองอาจฯ เนื่องจากมีสภาพบ้านหลังคารั่ว จากนั้นก็ได้เยี่ยมบ้านนางสมใจ ท้วมงาม ที่ประสบปัญหาบ้านหลังคารั่ว โดยได้มีการมอบข้าวสารอาหารแห้งพร้อมเงินสด จำนวน 2,000 บาท และมอบกระเบื้อง จำนวน 30 แผ่น  เพื่อใช้ในการมุงหลังคาใหม่ สำหรับในการออกเยี่ยมเยียนประชาชนในครั้งนี้เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขภาพประชาชนแบบมีคุณภาพเพื่อเกิดความยั่งยืน เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ เมืองสมุทรสาคร คนสาคร ไม่ทอดทิ้งใคร

s - เยี่ยมผู้ป่วย-02

s - เยี่ยมผู้ป่วย-03

s - เยี่ยมผู้ป่วย-04

s - เยี่ยมผู้ป่วย-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว