เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน

ADS-WEB-NET POST WEB 390

s - เบญจรงค์-01

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายอำเภอเมือง และส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงค์ ที่ร้านรุ้งทองเบญจรงค์ OTOP ระดับ 5 ดาว ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่เปิดให้เยี่ยมชม สอนการเขียนลาย ลงสีเครื่องเบญจรงค์ฟรี ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ที่เขียนลาย ลงสีได้แล้วก็สามารถนำเครื่องเบญจรงค์ไปเขียนลาย ลงสีได้ที่บ้าน เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว เป็นสืบทอดและอนุรักษ์ การทำเครื่องเบญจรงค์ให้อยู่คู่จังหวัดสมุทรสาคร

s - เบญจรงค์-02

สำหรับศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงค์แห่งนี้ เริ่มดำเนินการในปี 2533 และทำมายาวนานกว่า 29 ปี โดยนายอนันตณัฏฐ์ ม่วงเผือก หรือจ่าโต้ง และ นางสิริวรรณ ม่วงเผือก โดยเริ่มแรกมีหน้าร้านขายประจำอยู่ที่ ตลาดนัดสวนจตุจักร ต่อมาในปี2538 มีการเวียนคืน จึงได้ย้ายร้านมาที่จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้นายอนันตณัฏฐ์ ม่วงเผือก และนางสิริวรรณ ม่วงเผือก ยังได้รับตำแหน่งเป็นวิทยากรพิเศษ ไปสอนการทำเครื่องเบญจรงค์ให้กับกลุ่มแม่บ้านที่สนใจเรียนรู้อยากทำเครื่องเบญจรงค์ในจังหวัดต่างๆอีกด้วย

s - เบญจรงค์-03

เครื่องถ้วยเบญจรงค์จัดเป็นภาชนะเครื่องตกแต่ง เครื่องประดับที่งดงาม ลวดลายสีสันแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สะท้อนความรู้สึกอารมณ์ แนวความคิดเชิงปรัชญาในลักษณะต่างๆกัน เช่น ลายเทพนม ดอกไม้ พฤกษชาติ และสัตว์ ฯลฯ ให้ความหมายลึกซึ้งในด้านโภคทรัพย์อำนาจวาสนาอายุยืน อันเป็นความปรารถนาของบุคคลทั่วไป

s - เบญจรงค์-04

สำหรับใครที่จะเยี่ยมชมหรือซื้อเครื่องเบญจรงค์ ก็เชิญได้ที่ ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงค์ ที่ร้านรุ้งทองเบญจรงค์ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงค์ เบอร์ 034-496262 , 084-1459256, 093-3614495

s - เบญจรงค์-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว