เปิดโครงการใช้ไบโอดีเซลกับรถไฟ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อ เวลา 09.30 น. ของวันที่ 16 มีนาคม ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ในเครื่องยนต์รถไฟ ที่ สถานีรถไฟบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลจากปัจจุบันที่มีส่วนผสมB7  อยู่ 7% เป็นส่วนผสม B10 ที่ 10% โดยนำร่องเดินรถไฟ สายบ้านแหลม-แม่กลอง เป็นระยะเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม โดยมีนายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายวิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  นายทนงศักดิ์  พงษ์ประเสริฐ  รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ที่ผ่านมา ปตท. สนองนโยบายแก้ปัญหาปาล์มล้นตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดเก็บน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอีก 40 ล้านลิตร ซึ่งเทียบเท่าน้ำมันปาล์มดิบ 35,000 ตัน จากเดิมที่เคยเก็บ 23 ล้านลิตร รวมทั้งสิ้น 63 ล้านลิตร เพื่อช่วยพยุงราคาปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้นในช่วงน้ำมันปาล์มล้นตลาด  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ  สนับสุนนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม  การนำร่องเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซลภายใต้โครงการทดสอบการใช้ B10 ร่วมกับ รฟท. 36,000 ลิตร ในระยะเวลา 6 เดือน โดย ปตท. จะเข้าสำรวจพื้นที่และได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดีจาก รฟท. ในการนำเสนอแผนการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการใช้งาน B10 ซึ่งในระยะการทดสอบนี้ ปตท. และ รฟท. จะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นในทุก 12,500 กม. เพื่อวิเคราะห์ถึงการพัฒนาคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดย ปตท.หวังว่าโครงการทดสอบนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จนสามารถต่อยอดการผลิตในเชิงพาณิชย์ เพิ่มศักยภาพทางด้านการโลจิสติกส์ เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรง และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ต่อไป

           

tp-รมช2 tp-รมช3 tp-รมช4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว