เปิดอาคารสถานีดับเพลิงย่อยถนนเจษฎาวิถี

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

fm - ดับเพลิง1

เทศบาลนครสมุทรสาคร  ได้จัดพิธีเปิดอาคารสถานีดับเพลิงย่อยถนนเจษฎาวิถี  โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล   และพนักงานเทศบาล  เข้าร่วมพิธี  ณ สถานีดับเพลิงย่อยถนนเจษฎาวิถี  โดยภายในงาน   พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร      เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  ได้นำพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมเจิมแผ่นป้าย   จากนั้นประธานพร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดสถานีดับเพลิงย่อยถนนเจษฎาวิถีอย่างเป็นทางการ

fm - ดับเพลิง2

สำหรับอาคารสถานีดับเพลิงย่อยถนนเจษฎาวิถี เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ตั้งอยู่ถนนเจษฎาวิถี บริเวณสะพานมหาชัย  สร้างโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักปลัดเทศบาลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ชั้นล่างประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติงานเวรประจำวัน  ห้องทำงานหัวหน้าสถานี และพื้นที่จอดรถดับเพลิงขนาดใหญ่ได้จำนวน 2 คัน  ปัจจุบันเปิดให้บริการสาธารณะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ในเบื้องต้นประจำการรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 12,000 ลิตร พร้อมพนักงานดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง  หมายเลขโทรศัพท์รับแจ้งเหตุประจำสถานี 034 – 425361 ,        034 – 425362

fm - ดับเพลิง3

fm - ดับเพลิง4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว