“เปิดอาคารศูนย์กีฬาสระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน”

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์กีฬาสระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ร่วมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ตามที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ได้ดำเนินโครงการสร้างสระว่ายน้ำ ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นที่ฝึกฝนการว่ายน้ำให้กับเด็ก เพื่อเป็นการลดปัญหาการเสียชีวิตทางน้ำ ในการดำเนินโครงการได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยได้รับการอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจำนวนเงิน 35,000,000 บาท และงบประมาณของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมทบจำนวน 5,000,000 บาท

footer_master

ด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การว่ายน้ำเป็นสิ่งจำเป็น โดยได้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย และความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งในปัจจุบันการว่ายน้ำจะว่ายในลำคลองหรือแม่น้ำซึ่งกระทำได้ยากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เห็นด้วยกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนในการสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อบริการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มวัย และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนในการออกกำลังกายของคนในจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการดำเนินการสร้างศูนย์กีฬาสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนขึ้น ทั้งนี้เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จะเปิดให้ใช้สระว่ายน้ำอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จากนั้นก็จะเป็นไปตามระเบียบ ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนต่อไป

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว