เปิดห้องสมุดเจษฎาราม

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ห้องสมุด1

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)   ได้มีการจัดพิธีเปิดห้องสมุดเจษฎาราม  ซึ่งก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ  พระเดชพระคุณ  พระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  ได้เจิมป้ายห้องสมุดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากนั้นนายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา   รองนายกเทศมนตรีนคร สมุทรสาคร   เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดห้องสมุดเจษฎาราม  พร้อมด้วย นางกานต์หทัย  อู๋ทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนงานเทศบาลฯ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง       เข้าร่วมพิธี    ต่อมาพระสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารเพล   พระสงฆ์ให้ศีลให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน

fm - ห้องสมุด2

โดยในการก่อสร้างห้องสมุดเจษฎาราม ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชนเจษฎาวิถี 2  โดยนายปรีชา  รอดแทน อดีตประธานกรรมการชุมชน และคณะกรรมการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SME) ประจำปี พ.ศ.2555 เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท และทางโรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบอีก 189,000 บาท  รวมเป็น 689,000 บาท  จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องสมุดที่ให้นักเรียนใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าใช้บริการห้องสมุดนี้

fm - ห้องสมุด3

fm - ห้องสมุด4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว