เปิดศูนย์ ฯ

tp-เปิดศูนย์1

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 มีนายวิทยา จันทน์เสนะ นักจัดงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุน

tp-เปิดศูนย์2

เนื่องจากศูนย์อำนวยความปลอดภัย ได้กำหนดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ถึง 4  มกราคม 2560 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งในช่วงเทศกาล จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงทำให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และถือโอกาสท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการจัดงานสังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรตามแหล่งชุมชนหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรได้ จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนผู้ใช้ยานพาหนะ ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ สำหรับในช่วงปี 2559 มีสถิติเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 23 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 24 ราย และเสียชีวิต 4 ราย  ซึ่งการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 มุ่งหวังให้ยอดผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์

tp-เปิดศูนย์3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว