เปิดศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

ส-เปิดศูนย์สุขภาพ-01

ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่4 เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก

ส-เปิดศูนย์สุขภาพ-03

นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้ทางเทศบาลได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่2 ตำบลบางหญ้าแพรก ที่ให้การสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจำนวน30เครื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภาพในการออกกำลังกายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกให้มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี ดังสโลแกนที่ว่า สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกาย

ส-เปิดศูนย์สุขภาพ-02

สุเมธ /ภาพ/ข่าว