เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

ที่บริเวณจุดพักรถ The Station มหาชัย ถนนพระราม 2 นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร้อยตำรวจตรี สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ  โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562

footer_master

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนจำนวนมาก จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าเวลาช่วงปกติ  ดังนั้นเพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน  ถึง 17  เมษายน 2562เป็นไปด้วยความปลอดภัย  ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้กำหนดมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน 7 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ, มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ, มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ, มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และ มาตรการบริหารจัดการ

footer_master

นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ยังได้มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และได้กำหนดจุดตรวจหลัก จุดบริการและด่านชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในถนนสายหลักและสายรองของทุกอำเภอ จำนวน 22 จุด  พร้อมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้จัดโครงการอาชีวะศึกษาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  ได้ออกหน่วยบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกประเภท เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนน และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และมีจิตสาธารณะที่ดีในการช่วยเหลือสังคม เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งจัดเต็นท์คอยบริการประชาชนที่จุดหน้า The Station มหาชัย พระราม 2 เช่นเดียวกัน

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว