เปิดบ้านลานวัฒนธรรม

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

เปิดบ้านลานวัฒนธรรม 1 เปิดบ้านลานวัฒนธรรม 2

โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม และเปิดบ้านลานวัฒนธรรมไทย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้า ของวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ดร.สุบรรณ มานะวิทยาการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด  เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากที่ได้มีการอ่านรายงานที่มาโครงการแล้ว ประธานในพิธีได้เป็นผู้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เสร็จแล้วจึงเป็นการแสดงชุดเปิดงานซึ่งเป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ ต่อด้วยการแสดงจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศกัมพูชา นอกจากนั้นก็ยังมีการประกวดชุดไทย และการแสดงอีกหลายชุดที่เรียกความสนใจได้ไม่แพ้กัน สำหรับบรรยากาศในวันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในความเป็นไทยมากๆ  ทุกคนได้สวมเครื่องแต่งกายแบบไทย  มีทั้งชุดไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 มาถึงรัชกาลปัจจุบัน  และยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร โดยการซื้ออาหารนั้นต้องนำเงินสดมาแลกเป็นเบี้ยก่อน

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้  ก็เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันสืบสานความเป็นไทย ทั้งด้านการแต่งกายด้วยชุดไทย การทำอาหารไทย การละเล่นไทย และการแสดงแบบไทยๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออก รู้บทบาทหน้าที่ของตน และรักษ์ความเป็นไทย

             

เปิดบ้านลานวัฒนธรรม 3 เปิดบ้านลานวัฒนธรรม 4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว