เปิดตลาดน้ำคลองโคกขาม

vk เปิดตลาด 5

นายโชติพัฒน์  สิชฌรังสี  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดน้ำคลองโคกขามร่วมใจประชารัฐ  ประจำปี ๒๕๕๙  พร้อมทั้งมีคณะกรรมการตลาดน้ำคลองโคกขาม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และพ่อค้าแม่ค้า  ประชาชน  เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

vk เปิดตลาด 1

ตลาดน้ำคลองโคกขามร่วมใจประชารัฐ  เกิดขึ้นจากความต้องการของคนในหมู่บ้าน  ที่ต้องการสร้างพื้นที่ริมคลองโคกขาม หมู่ ๒ ให้เป็นตลาดนัดชุมชน  เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด  เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  และส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้  และมีโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกัน  รวมไปถึงผู้ที่มาเที่ยวจะได้เที่ยวในเชิงวัฒนธรรมด้วย  เพราะวัดโคกขามเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระพุทธสิหิงส์ องค์ที่ ๔ ของประเทศไทย  ที่มีความศักดิ์สิทธิ์  งดงามล้ำค่าอีกองค์หนึ่ง  ซึ่งคาดว่ามีอายุยาวนานเกือบ ๓๐๐ ปีแล้ว

vk เปิดตลาด 2

vk เปิดตลาด 3

ทั้งนี้ตลาดน้ำคลองโคกขามร่วมใจประชารัฐ  จึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน  อีกทั้งยังได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาต่างๆ ไว้ด้วย  โดยตลาดน้ำคลองโคกขามร่วมใจประชารัฐ  จะเปิดให้บริการในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ซึ่งภายในตลาดจะมีสินค้าและอาหารจำหน่ายมากมาย  และต่อไปจะมีการให้บริการเรือพายเที่ยวชมแหล่งประวัติศาสตร์อย่างเช่นศาลพันท้ายนรสิงห์ด้วย  โดยพี่น้องชาวสมุทรสาครก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวชม  และเชิญชวนเพื่อนๆที่รู้จักมาเที่ยวกันได้ที่ตลาดน้ำคลองโคกขามร่วมใจประชารัฐ  อยู่ติดริมคลองวัดโคกขาม

vk เปิดตลาด 4

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว