เปิดงานเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่บริเวณริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม ( วัดช่องลม )  และถนนถวาย   ตำบลท่าฉลอม  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล เทศบาลนครสมุทรสาคร ประจำปี 2561  พร้อมด้วย นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร สมาชิกสภา  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน

footer_master

ด้านปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เปิดเผยว่า งานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นที่รู้จักในนามของ “นครแห่งอาหารทะเล”อย่างแท้จริง  รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเทศบาลนครสมุทรสาคร  และเพื่อเป็นการรองรับตลาดการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ในการเป็นผู้นำแห่งการจำหน่าย  การผลิต  และการแปรรูปอาหารทะเลในภูมิภาค  โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 บริเวณริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม ( วัดช่องลม )  และถนนถวาย  ตำบลท่าฉลอม โดยมีซุ้มจำหน่ายอาหารทะเลสดจากเรือประมง  สินค้าและอาหารทะเลมากมาย    รวมถึงร้านค้าชุมชนจากผู้ประกอบการต่างๆในตำบลท่าฉลอม และจังหวัดสมุทรสาคร

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว