เปิดงานประจำปีวัดโคกขาม

AD WEBSITE CABLE TV

vk โคกขาม 1

เมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ที่วัดโคกขาม  ได้จัดพิธีเปิดงานประจำปีวัดโคกขาม  ทำบุญปิดทองพระพุทธรูปหลวงพ่อสัมฤทธิ์  พระพุทธสิหิงค์องค์ที่ 4 ของประเทศไทย  ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดโคกขามแห่งนี้  เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างวิหารหลวงพ่อพระพุทธสิหิงค์องค์ที่ 4  โดยมีนายอนุสรณ์  สุขรุ่งเรือง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม  แขกผู้มีเกียรติ  และประชาชนมาร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

vk โคกขาม 4

โดยตามประวัติคำบอกเล่านั้น   วัดโคกขามได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ.๒๒๓๑-๒๒๔๖) ผู้สร้าง คือ พระยารามเดโช ผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช  ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๒๓๙ ได้ร่วมกับนายสังข์ยมราช เจ้าเมืองนครราชสีมาแข็งเมือง  สมเด็จพระเพทราชาจึงโปรดให้พระยาสุรสงครามและพระยาราชวังสัน ยกกองทัพไปปราบ  พระยารามเดโชสู้ไม่ได้จึงหลบหนีขึ้นมาทางเรือ  พร้อมกับอัญเชิญพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์หนึ่งขึ้นมาด้วย  เมื่อถึงเมืองสาครบุรีได้ขึ้นบกที่บ้านโคกขามและอุปสมบทเป็นพระพร้อมกับสร้างวัดโคกขามขึ้น

vk โคกขาม 3

vk โคกขาม 2

ภายในงานมีกิจกรรมทำบุญต่างๆ เช่น  ไหว้พระปิดทองพระพุทธรูปหลวงพ่อสัมฤทธิ์  พระพุทธสิหิงค์องค์ที่ 4   ถวายสังฆทาน  ทำบุญโลงศพ  สร้างเก้าอี้ถวายวัด  ทำบุญยอดโพธิ์เงินโพธิ์ทอง  ซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ถวายวัด  ทำบุญกระเบื้องมุงหลัง  โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว