เปิดงานประจำปีวัดโคกขาม

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีพิธีเปิดงานประจำปีของวัดโคกขามอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มต้นได้มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆในสมุทรสาครเข้าร่วมพิธี จากนั้นในเวลาประมาณ 10.09 น.ก็ได้ทำพิธีเปิด ซึ่งก็มีแขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

วัดโคกขาม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถหลังเก่ามีใบเสมาล้อมรอบ ด้านหน้ามีพระเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา นอกจากนั้นยังมีศาลพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นศาลเพียงตาเดิม และเป็นที่เก็บโบราณวัตถุที่เล่ากันว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของพันท้ายนรสิงห์ ภายในอุโบสถมหาอุตม์ของวัดยังประดิษฐาน  พระพุทธสิหิงส์ องค์ที่ 4 ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสมุทรสาคร เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีพุทธลักษณะงดงาม ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีพระพุทธสิหิงส์เพียง 4 องค์เท่านั้น คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ, วัดพระสิงห์ เชียงใหม่, หอพระสิงห์ นครศรีธรรมราช และที่วัดโคกขาม ซึ่งงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระพุทธสิหิงค์ของวัดโคกขาม จะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 3 มีนาคม ซึ่งรายได้จากการทำบุญจะนำมาสมทบทุนการสร้างวิหารพระพุทธสิหิงค์

 

footer_master footer_master footer_master

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว