เน้นย้ำความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟ

tp-ทางรถไฟ1

นายอำพล อังภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยบริเวณทางรถไฟ โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดต่างๆ ที่จะมีรถวิ่งข้ามไปมา ให้ช่วยกันดูแลเรื่องภูมิทัศน์ ตัดหญ้าให้เตียนโล่ง อย่าให้บดบังการมองเห็นของผู้ที่จะข้ามไปมา ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟมาบ้าง จึงไม่ต้องการให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เพราะอาจทำให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิต  และเน้นเป็นพิเศษช่วงเทศกาลปีใหม่ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จะทำให้เสียภาพลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งในทุกๆจังหวัดก็จะเข้มงวดในช่วงเทศกาลเป็นพิเศษอยู่แล้ว

นอกจากยังเน้นเรื่องสัญญาณเตือนเวลาที่รถไฟวิ่งมาให้ตรวจสอบให้สมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งาน เครื่องกั้นทางก็ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมถึงประชาชนที่จะเดินข้าม หรือรถที่จะวิ่งผ่านก็ต้องสังเกตสัญญาณไฟเตือนให้ดี อย่าประมาท

 

tp-ทางรถไฟ2 tp-ทางรถไฟ3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว