“เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร”

ADS-WEB-NET POST WEB 390

รถไฟ1

เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่สถานีรถไฟ  นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเที่ยวสุดชิลล์ที่มหาชัย ครบได้ในวันเดียว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร” โดยมีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร สารวัตรงานเดินรถสมุทรสาคร ส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

รถไฟ2

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครมีเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564 ว่าเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่สังคมเป็นสุข” โดยเน้นส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสมุทรสาครยังมีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีการเดินทางที่สะดวกสบาย และหนึ่งในเส้นทางการเดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาครที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย ราคาถูก ก็คือ การเดินทางด้วยรถไฟ โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีมหาชัยเพียงประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น และในอนาคตอันใกล้ จะมีการสร้าง “ป้ายหยุดรถวุฒากาศ” ใต้สะพานถนนราชพฤกษ์ เชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสวุฒากาศ เดินเท้าประมาณ 120 เมตร อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางจากรถไฟฟ้ามาขึ้นรถไฟสู่จังหวัดสมุทรสาครได้อย่างง่ายดาย

รถไฟ3

จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ โดยมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการจัดกิจกรรม”เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร” ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสมุทรสาครมากยิ่งขึ้น การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางใกล้ๆกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวเมื่อนั่งรถไฟมาถึงสถานีมหาชัยแล้ว จะพบกับตลาดมหาชัยที่ขายสินค้าทะเลสดๆ และแปรรูป อาหารร้านเด็ดๆภายในตลาด จากนั้นไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเสริมความเป็นสิริมงคล เสร็จแล้วนั่งเรือใบตองข้ามฝั่งจากฝั่งมหาชัยไปฝั่งท่าฉลอม ไปดูโบสถ์ไม้วัดแหลม ไหว้หลวงปู่แก้วพระเกจิชื่อดังที่วัดช่องลม  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ดูการต่อเรือที่บ้านเรืออุดมพาณิช ชมป่าชายเลนที่วัดแหลม การนั่งสามล้อถีบเที่ยวเกาะท่าฉลอม หรือนักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวที่แม่กลอง ก็สามารถนั่งรถไฟไปแม่กลองได้อีกด้วย

รถไฟ4

รถไฟ5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว