เทศบาล+วัฒนธรรม ดูศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรม

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

tp-ศูนย์วัฒนธรรม1

 

นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ดูอาคารศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับทางเทศบาลเป็นผู้ดูแล ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเทศบาลได้มีการนำเรื่องนี้เข้าในที่ประชุมสภา และทางสภาเห็นชอบแล้วในหลักการแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าทางจังหวัดสมุทรสาครจะต้องตั้งงบซ่อมแซมภายในห้องนิทรรศการให้แล้วเสร็จเสียก่อน จากนั้นเทศบาลจึงจะรับมอบ แต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทำให้ทางเทศบาลต้องขอความชัดเจนอีกครั้ง โดยขอให้จังหวัดจัดประชุมอีกครั้งก่อน เพื่อให้ได้มติที่ประชุม ซึ่งการประชุมนั้นจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งหมด ทั้งเทศบาล สำนักงานวัฒนธรรม กรมศิลปากรและจังหวัดสมุทรสาคร เพราะหากจะให้รับโอนแต่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ทางเทศบาลได้ประชุมสภาไปแล้ว ก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาอีก

ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในอาคารศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ต้องบอกว่า เสียหายค่อนข้างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการเปิดใช้งานและขาดการบำรุงรักษา ทำให้ตอนนี้ห้องจัดแสดงหลายห้องถูกปลวกกัดกินไม้ที่เป็นโครงสร้างนิทรรศการ รวมถึงพื้นอาคาร และผนังกำแพง นอกจากนี้ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้จัดแสดงก็มีความเสียหายเช่นกัน

 

 

tp-ศูนย์วัฒนธรรม2 tp-ศูนย์วัฒนธรรม3 tp-ศูนย์วัฒนธรรม4 tp-ศูนย์วัฒนธรรม5 tp-ศูนย์วัฒนธรรม6

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว