เทศบาลนครสมุทรสาคร ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 32 ชุมชนแล้ว

AD-WEB-CCTV-6-12-61

สุนัข1

หลังจากที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้เริ่มดำเนินการตามแผนโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562ที่ผ่านมา โดยการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาครที่มีสุนัขและแมวเลี้ยงไว้ที่บ้าน ให้นำมาฉีดวัคซีนฟรี พร้อมทั้งยังรับขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว

สุนัข2

อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในหลายพื้นที่  ทำให้ต้องมีลงพื้นที่เข้าไปยับยั้งโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง  ทั้งนี้เทศบาลนครสมุทรสาคร ก็เป็นหนึ่งหน่วยงานที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปี รวมถึงในปีนี้ก็เช่นกัน โดยได้ออกหน่วยฉีดวัคซีนครบทั้ง 32 ชุมชนแล้ว  ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ได้ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนค่ายลูกเสือ  โดยมีประชาชนได้นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันอย่างต่อเนื่อง

สุนัข3

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครสมุทรสาคร จนครบทั้ง 32 ชุมชน ก็มีประชาชนนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก

สุนัข4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว