เทศบาลนครสมุทรสาคร หารือผู้ประกอบการร้านค้าจัดซุ้มอาหารบริการประชาชน

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ร้านค้า1

นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าถนนอาหารปลอดภัย  เพื่อหารือการจัดซุ้มอาหารบริการประชาชนที่จะมาร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

fm - ร้านค้า2

โดยในส่วนของเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้รับหน้าที่หลักจากทางจังหวัด  ในเรื่องของอาหารเพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยเทศบาลฯจะรับผิดชอบออกซุ้มบริหารอาหารจำนวน 10 ซุ้ม  อีกทั้งยังจะมีซุ้มอาหารจากทางจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเข้าร่วมด้วย รวมทั้งสิ้น 30 ซุ้มโดยจะบริการมื้อเที่ยง มื้อเย็น และมื้อค่ำ

fm - ร้านค้า3

ในเบื้องต้น ได้มีผู้ประกอบร้านค้าถนนอาหารปลอดภัยเทศบาลนครสมุทรสาคร   มีความประสงค์ต้องการร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  ตั้งซุ้มจำนวน 7 ร้าน ซึ่งก็มีทั้งอาหารเจและอาหารชอ ส่วนร้านค้าใดที่ไม่สะดวกนำอาหารมาร่วมจัดซุ้ม ก็จะมีการร่วมบริจาคเป็นเงิน   เพื่อมาสมทบในการซื้อวัตถุดิบทำอาหารต่อไป        หรือถ้าหากร้านใดประสงค์ต้องการร่วมจัดซุ่มอาหารเพิ่มเติม ก็สามารถมาติดต่อกับทางเทศบาลนครสมุทรสาครได้ทันทีก่อนถึงวันงาน

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว