เทศบาลนครสมุทรสาคร รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาผู้ป่วยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือประชาชนนำถุงผ้าเมื่อมารับบริการ พร้อมเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ บริจาคถุงผ้าได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ร่วมกันลดการใช้พลาสติก ลดโลกร้อน

footer_master

ทั้งนี้เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว  จึงได้ร่วมรณรงค์แจกถุงผ้า ซึ่งได้นำร่องมาแจกให้กับประชาชนที่มารักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเจษฎา  โดยมีนายชัยพจน์ สุนทรโลหิต ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ เดินทางมามอบถุงผ้าให้กับปะชาชนครั้งนี้

footer_master

สำหรับนโยบายของประทรวงสาธารณสุข ในการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้ามารับยาที่โรงพยาบาล ก็เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ที่เน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและโลก โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นปีละ 2 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางชนิดมีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บางชนิดไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 450 ปี ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว