เทศบาลนครสมุทรสาคร ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - เทศบาล1

นายชิงชัย  บุญประคอง  ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560  โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารหลังคาโค้งข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และคลองทหารเรือหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งภายในงานจะจัดให้มีกิจกรรมลอยกระทง  การประดับไฟแสงสีอันสวยงามบริเวณงาน  การแสดงดนตรีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  และการจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณีคือที่บริเวณคลองทหารเรือหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

fm - เทศบาล3

ทั้งนี้ทางเทศบาลฯ ได้เน้นการจัดระเบียบการจราจรและดูแลความสงบเรียบร้อย  เช่น จัดเจ้าหน้าที่คอยห้ามปรามไม่ให้ประชาชนเล่นดอกไม้ไฟ   จัดระเบียบร้านค้าที่มาจำหน่ายกระทงบริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และบริเวณริมคลองทหารเรือ    รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การกู้ภัยทั้งทางบกและทางน้ำ  สำหรับพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน จะมีขึ้นในเวลา 19.30 น. โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน

fm - เทศบาล4

fm - เทศบาล5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว