เทศบาลนครสมุทรสาครดำเนินการวางท่อระบายน้ำ

tp-วางท่อ1

ตอนนี้ทางเทศบาลนครสมุทรสาครได้กำลังลงมือก่อสร้างท่อระบายน้ำใต้ถนนเศรษฐกิจ 1 ซึ่งตามโครงการจะเริ่มตั้งแต่เอเชียค้าไม้ไปถึงภัตตาคารรับลม ด้วยการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 คูณ 1.50 เมตร พร้อมบ่อสูบ ระยะทางประมาณ1400 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นถนนเศรษฐกิจ1 และถนนท่าปรง บริเวณบิ๊กซ้ง ซึ่งตรงนั้นพื้นที่จะมีลักษณะเป็นแอ่ง เมื่อฝนตกมาจึงมีน้ำท่วมขังทุกครั้ง

สำหรับการก่อสร้างครั้งนี้จะวางท่อขนานไปกับท่อเก่า ตรงไปยังภัตตาคารรับลมและวกไปตรงสมาคมการประมงหรือสะพานปลาเก่าที่จะตรงนั้นจะมีบ่อรับน้ำขนาดใหญ่อยู่  โดยงบประมาณทางเทศบาลได้มีการประสานงานกับ อบจ. เพื่อของบประมาณมาดำเนินโครงการ ซึ่งมีวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 29,580,000 บาท ส่วนระยะเวลาในการสิ้นสุดโครงการคือวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ซึ่งในขณะดำเนินการนั้นแนวพื้นที่ก่อสร้างก็กินพื้นที่ถนนไปครึ่งเลน จึงทำให้การจราจรค่อนข้างติดขัดโดยเฉพาะบริเวณหน้าศาลากลาง ซึ่งเรื่องนี้ทางนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ชี้แจงว่า กำลังจะมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อหาทางเลี่ยง โดยจะให้รถที่จะวิ่งมาเลี้ยวเข้าไปยังด้านข้างศาลจังหวัดเพื่อออกบริเวณเอสเคปาร์ค แต่ก็ต้องมีการประชุมเพื่อวางแผนกันก่อน ช่วงเวลาในการก่อสร้างนั้น อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร แต่หากการก่อสร้างเสร็จสิ้นก็จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังหมดไป

 

tp-วางท่อ2 tp-วางท่อ3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว