เทศบาลนครสมุทรสาครขอคืนพื้นที่

tp-ขอคืนพ้นที่1

นายศักดิ์ชัย นิมิตรปัญญา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ได้ให้สัมภาษณ์กับ มหาชัยเคเบิลทีวี เกี่ยวกับการ เตรียมพื้นที่เพื่อให้ผู้รับเหมาได้เข้าทำงานในการก่อสร้างระบบระบายน้ำริมถนนเศรษฐกิจว่า ตอนนี้ได้มีการสั่งให้แม่ค้าที่ตั้งขายของอยู่ริมถนนเศรษฐกิจและบริเวณลานปลาเก๋าทุกร้านออกจากพื้นที่ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งก่อนที่จะมีการดำเนินการนั้น ได้มีการประชุมชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบแล้ว ซึ่งแผนเดิมได้มีการสั่งให้ย้ายภายในวันที่ 10 สิงหาคม แต่ทางเทศบาลได้ให้เวลาแม่ค้าทุกคนเพิ่ม เพื่อให้หาที่ทางหรือเตรียมย้ายออกต่อมาจนถึงปลายเดือนที่ผ่านมา เพราะการก่อสร้างก็คืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแม่ค้ากลุ่มที่ย้ายออกไป เป็นแม่ค้าริมถนนเศรษฐกิจ 18 ราย และตรงลานปลาเก๋า 17 ราย ซึ่งตอนแรกๆนั้น มีเพียง 5 รายเท่านั้น และแต่ละร้านก็ขยับขยายร้านให้มากขึ้น  กินพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  และไม่ใช่แม่ค้ากลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับทางเทศบาล พื้นที่ตรงนั้นก็ขายไม่ได้ ส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างพื้นที่

ซึ่งใครที่ผ่านไปตรงจุดดังกล่าว ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ริมทางเดินโล่งเตียนและดูสะอาดมากขึ้นด้วย และถ้าหากการก่อสร้างระบบระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ทางเทศบาลนครสมุทรสาครก็เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าวต่อเลย โดยจะมีการปรับปรุงกำแพงให้สวยงามมีการตั้งเสาประติมากรรมจำนวน 58 ต้น

 

tp-ขอคืนพ้นที่2

 

  เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว