เทควันโด สมุทรสาครสานสัมพันธ์

AD WEB CCTV 14-6-60

s-เทควันโด-01

ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด สมุทรสาครสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาเทควันโดในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมจำนวนมาก

s-เทควันโด-02

โดยทางด้านนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าในการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด สมุทรสาคร สานสัมพันธ์ ครั้งนี้ทางชมรมS.W.K.เทควันโด สมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัทฟู้ดดีโป้ ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเทควันโดและเพื่อเตรียมตัวนักกีฬาเทควันโดที่มีความสามารถเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ และให้เกิดความตื่นตัวเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการเล่นกีฬา เป็นการพัฒนาร่างกายให้เข็มแข็ง ทำให้จิตใจเบิกบาน แจ่มใสช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งยังก่อให้เกิดสติปัญญา สร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

s-เทควันโด-03

s-เทควันโด-05

s-เทควันโด-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว