เตรียมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - บวช1

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย พระครูสุทธิธรรมาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะกรรมการเข้าร่วม

fm - บวช3

โดยโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจังหวัดสมุทรสาคร  จำนวน 89 รูป  ระหว่างวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2560 ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  ซึ่งจะเปิดรับสมัครชายสัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  และวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง โดยยื่นใบสมัครที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560  มีพิธีปลงผมนาควันที่ 14 ตุลาคม  อุปสมบทวันที่ 15 ตุลาคม และลาสิกขาในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  ซึ่งผู้สมัครอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯยอดจำนวน   ล่าสุด ณ วันที่ 17 สิงหาคม อยู่ที่ 35 คน โดยจะรับสมัครชายไทยเพื่อเข้าร่วมอุปสมบทครั้งนี้ไม่จำกัดจำนวน

fm - บวช2

fm - บวช4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว