เตรียมสร้างจุดกลับหัวโตหน้าเกตุมงบปี 63 คาดได้ใช้กลางปี 64

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

กลับรถหัวโต1

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานบ้านแพ้ว  โดยมีแขวงทางหลวงสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จากสภาพปัญหาน้ำท่วมบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานบ้านแพ้ว ปี 59 – ปี 61 พบว่ามีน้ำท่วมหลายครั้งซึ่งปัญหานั้นเกิดจากฝนตกลงมาอย่างหนักและไฟฟ้าดับทำให้เครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน  แต่ในปี 62 ยังไม่พบว่ามีน้ำท่วมบริเวณดังกล่าว เนื่องจาก ได้มีการตั้งไลน์ของคณะทำงานเครือข่ายแจ้งน้ำท่วมจุดกลับรถบ้านแพ้ว ทำให้การประสานงานกันในพื้นที่รวดเร็วมากขึ้น เมื่อเกิดฝนตกหนักก็จะประสานความร่วมมือกันรีบ ระบายน้ำอย่าทันที เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นเท่านั้น

กลับรถหัวโต3

ส่วนการแก้ไขปัญหาท่วมบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานบ้านแพ้วในระยะยาว ได้มีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาหลายวิธี แต่สรุปได้ว่า จะมีการก่อสร้างจุดกลับรถทางราบ หรือที่เรียกว่า จุดกลับรถหัวโตบริเวณวัดเกตุมฯ เพื่อรองรับการจราจร เนื่องจากช่องลอดจุดกลับรถใต้สะพานบ้านแพ้ว  จะทำการยกระดับถนนให้สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้องจำกัดความสูงยานพาหนะที่จะใช้เส้นทาง โดยให้รถบรรทุกไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถหัวโตหน้าวัดเกตุมฯแทน ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับว่า ถ้าหากสร้างจุดกลับรถหัวโตแล้ว ก็ต้องขยายช่องทางสำหรับรถที่จะเบี่ยงเข้าถนนเส้นบ้านแพ้ว-พระประโทนให้กว้างพอสมควร เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดขณะรถเลี้ยวเข้าถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน และสำหรับจุดกลับรถทางราบ หรือที่เรียกว่า จุดกลับรถหัวโต จะใช้งบปี 63 ในการสร้าง  และคาดว่าจะได้ใช้ในกลางปี 64

กลับรถหัวโต2

กลับรถหัวโต4

กลับรถหัวโต5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว