เตรียมพร้อมรับคณะสภานิติบัญัติ

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-สภานิติบัญญัติ1 tp-สภานิติบัญญัติ2

การประชุมเพื่อเตรียมต้อนรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ได้จัดขึ้นที่ ห้องประชุมศาลงกลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงศ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยอีกหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกันถึงสิ่งที่จะสะท้อนไปยังคณะ สนช.ในวันนั้น โดยประเด็นที่ทาง สนช.ให้ทางจังหวัดเตรียมความพร้อมในการหารือ ได้แก่ ผลกระทบของการทำประมงที่ผิดกฎหมายจากมาตรการ IUU, การบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวในทุกมิติ, การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการจัดการขยะมูลฝอย,ปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร และสุดท้ายคือปัญหาที่เกิดจาก พรบ.ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่17) พ.ศ.2560 ว่าด้วยการปลูกสิ่งก่อสร้างล่วงลำน้ำ

โดยทางคณะ สนช.คณะใหญ่ จะเดินทางถึงห้องประชุมตลาดทะเลไทยในเวลาประมาณ 8.45น. เพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชน  ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน   ส่วนคณะเล็กชุดที่ 1 จะลงพื้นที่พบปะกลุ่มเยาวชนเพื่อร่วมทำกิจกรรมและรับฟังประเด็นปัญหาของเยาวชน ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย คณะเล็กชุดที่ 2 จะลงพื้นที่ที่องค์การสะพานปลา และในเวลา 13.00น. ทุกคณะจะมาประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมในวันนั้นสามารถสะท้อนปัญหา ข้อเท็จจริงจากพื้นที่ เพื่อให้ทาง สนช.นำไปสู่กระบวนการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

tp-สภานิติบัญญัติ3 tp-สภานิติบัญญัติ4

 

 

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว