เตรียมซ่อมสะพานมหาชัย

WEB-02

ft ซ่อม1

จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาครที่ผ่านมา ได้มีการหารือถึงการซ่อมสะพานมหาชัย เพราะจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า สะพานแห่งนี้มีการชำรุด หากปล่อยไว้นานกว่านี้ อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้ โดยที่ประชุมได้หารือกันถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซ่อมแซม โดยอาจจะให้ซ่อมเลยทันทีในปีหน้า หรือรอให้ถนนสหกรณ์ขยายเสร็จก่อนจึงซ่อมสะพาน เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงระหว่างการซ่อม

ft ซ่อม2

ซึ่งทางด้านนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ฝากผู้รับผิดชอบให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งหากต้องรอการซ่อมแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นก็จะไม่เป็นผลดี อีกอย่างการชำรุดอาจมีมากขึ้นกว่าเดิม สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการซ่อมแซมนั้นเบื้องต้นคาดการว่าไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และเทศบาลนครสมุทรสาครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ ส่วนจะลงมือซ่อมเมื่อไหร่นั้นแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร จะตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งถึงความความเร่งด่วน ก่อนจะเสนอที่ประชุมต่อไป

ft ซ่อม3

ft ซ่อม4

ธาราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว